Fusion Chamber Academy

樂團詶練

Fusion Youth Chamber


Fusion Youth 只限18歲以下,程度約三級或以上小/中/大提琴學生都歡迎報名

排練時間:星期六 4pm-6pm

排練地點:旺角奶路臣街33號依利大廈7樓D室

學費:每季 (三個月) HKD 1800成人初階弦樂團


略懂看譜,2級或以上程度便可以參加

排練時間:星期五晚7:30pm-9:30pm

排練地點:旺角奶路臣街33號依利大廈7樓D室

學費:每月 HKD 700
樂團指揮

成人樂團

Ka Ho Wing

兒童樂團

Hilson Yip


個人課程導師

小提琴

Ka Ho Wing

April Szeto

Arthur Choi

中提琴

Lee Kin Yan

大提琴

Hilson Yip

低音大提琴

John Chan

鋼琴

Ng Yu Ki


報名及查詢

地址:旺角奶路臣街33號7樓D室


+852 9844 5242 Ms Szeto